U bent hier

Voor DGA - Pensioen in eigen beheer

DGA (Directeur Grootaandeelhouder) en pensioen in eigen beheer

Pensioenopbouw in eigen bedrijf of pensioen-BV

Als DGA hebt u de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer te houden of onder te brengen in een eigen BV. Als u uw pensioen in eigen beheer houdt, betekent het dat u geen pensioenpremies betaalt aan een verzekeringsmaatschappij. U houdt dus gewoon de beschikking over uw geld in het bedrijf en betaalt ook geen kosten over de pensioenpremies aan een verzekeringsmaatschappij.

Het voordeel van het onderbrengen van een pensioen in een aparte BV is dat het pensioenvermogen wordt afgescheiden van het ondernemersrisico. De belangrijkste eis welke hierbij wordt gesteld, is dat er een gedegen administratie wordt gevoerd, waaruit blijkt dat er voldoende gereserveerd is op de balans van de onderneming voor de pensioenvoorziening. Bovendien moet u minimaal 10% van het geplaatste kapitaal van de BV in eigendom hebben.

Groot voordeel van een pensioen-BV is dat u het pensioenkapitaal voor de financiering van uw eigen bedrijf kunt gebruiken. Nadeel is dat u bij een eventueel faillissement ook uw pensioenvoorziening kwijtraakt. Op het moment dat u met pensioen gaat moet het geld er wel zijn! Als de gelden in de gebouwen zitten of in transportmiddelen zult u die eerst moeten verkopen om pensioen uit te keren.

In onze berekening gaan we er van uit dat de middelen vrij te besteden zijn om pensioen uit te keren. Daartoe willen we graag uw doelvermogen weten. Dit is het bedrag wat voor uw pensioen op de balans gereserveerd zal zijn op uw pensioendatum. Op de pensioendatum is de onderneming verplicht om voor uitkering van de pensioenrechten zorg te dragen. Het fiscaal vastgesteld doelvermogen is meestal slechts voldoende om de jaarlijkse uitkering een beperkt aantal jaren uit te keren. Er is met de huidige rentestand veel meer kapitaal nodig dan het fiscaal toegestane doelvermogen. Er moeten dus op pensioendatum niet alleen voldoende middelen aanwezig zijn comform het fiscaal toegestane doelvermogen, maar nog meer gelden om het pensioen levenslang aan te kunnen kopen. We helpen u graag om dit in kaart te brengen.

Copyright Pensioeninzicht 2013