U bent hier

Lijfrente

In feite bestaat een lijfrente uit twee verzekeringen of bankrekeningen. Eén voor de opbouwfase: dit is de fase waarin het kapitaal wordt vergaard. En één voor de afbouwfase; dit is de periode waarin iemand uitkeringen ontvangt. Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering waarvoor periodiek of éénmalig premie betaald wordt aan een verzekeringsmaatschappij. Als de premie in één keer voldaan wordt heet het een koopsom. Alleen de naam is anders omdat het een lijfrenteverzekering blijft. Met het ingelegde geld (de premie) wordt gespaard of belegd door de verzekeringsmaatschappij. Op die manier bouwt de inlegger kapitaal op. Dit kan ook via een lijfrentebankspaarrekening. Lijfrenteverzekeringen of lijfrentebankspaarrekeningen worden altijd voor een bepaalde periode afgesloten en als de verzekering afloopt kan met het opgebouwde kapitaal een lijfrente gekocht worden. Dit kan ook bij een andere verzekeraar of bank dan waar het kapitaal is opgebouwd. Iemand kan winkelen en kiezen voor de verzekeraar of bank welke de beste voorwaarden biedt. In de afbouwfase ontvangt de eigenaar van de lijfrente periodiek een bedrag. De lijfrente kan tijdelijk of levenslang uitgekeerd worden, daarvoor kiest men zelf.

De uitkering vindt meestal achteraf per maand, kwartaal, half jaar of jaar plaats. De uitkering stopt in principe bij het overlijden van de ontvanger of, indien men kiest voor twee verzekerden, na het overlijden van de beide verzekerden, waarna het resterende bedrag aan de verzekeringsmaatschappij vervalt. Ook als een verzekerde overlijdt tijdens de opbouwfase – dus voordat de uitkeringen zijn ingegaan - kan het tot op dat moment opgebouwde kapitaal helemaal aan de verzekeraar worden uitgekeerd. Dat is afhankelijk van de voorwaarden van de polis. Om dit te voorkomen is het tegenwoordig mogelijk de vrijkomende lijfrentegelden op een geblokkeerde bankrekening te zetten en hiervan gelijkmatige uitkeringen – na inhouding van belasting – te doen. Fiscaal is de premie of inleg tijdens de opbouwfase aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en belast tijdens de uitkeringsfase. Het is dan ook vooral aantrekkelijk indien het fiscale voordeel tijdens de opbouwfase groter is dan waartegen de uitkeringen tijdens de afbouwfase worden belast. Tijdens de gehele looptijd is het kapitaal vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing.

Copyright Pensioeninzicht 2013