U bent hier

Gegevens

De aangeleverde gegevens:

Man 1-1-1954
Vrouw 1-1-1956
Pensioendatum man 65 jaar
Pensioendatum vrouw 62 jaar

Man:
Pensioen(huidige werkgever) per jaar € 22.000
Premievrij pensioen (vorige werkgever) per jaar € 8.000
Levensloop voor overbrugging 64-65. Huidig saldo € 31.000
Lijfrentekapitaal op 65-jarige leeftijd € 73.000
Spaargeld na aftrek 6 netto maandsalarissen € 66.000
Beleggingen € 50.000
Vrouw:
Pensioen per jaar € 3.000

De Financieel Planner zal de bedragen aan spaargeld en beleggingen tot de pensioendatum oprenten tegen de huidige rente. Op het moment van uitkeren wordt gekeken naar de gemiddelde restantlevensduur, welke hoort bij de leeftijd op deze uitkeringsdatum. Het opgerente kapitaal zal in deze gemiddelde restantlevensduur worden uitgekeerd met rente.
Voor de lijfrenteuitkeringen zal met de tarieven van verzekeraars worden gerekend.

Copyright Pensioeninzicht 2013